grad13:54, 09.11.2017Izvor: Radio Kontakt Plus

Najveće interesovanje studenata za Medicinski fakultet i Fakultet tehničkih naukaKOSOVSKA MITROVICA— Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ove školske godine upisano je ukupno 1282 studenata, što  je preko 700 manje u odnosu na prošlu godinu.

najvece-interesovanje-studenata-za-medicinski-fakultet-i-fakultet-tehnickih-nauka

Radio Kontakt Plus

Ove godine upisano je 1056 studenata na budžetu I 226 na samofinansiranju, dok je  prošle godine od ukupno upisanih  2024 studenata, 1224 bilo na budzetu I 800 samofinansirajućih.

Prof. dr Ljiljana Arsić, prorektor za nastavu PU  napominje da je u odnosu na prošlu godinu ove godine Ministarstvo odobrilo manje mesta –  1758, od toga 1098 na budžetu I 660 na samofinansiranju.

“Mi smo se kao Univerzitet približili tom broju što je za nas jako bitno jer imamo dovoljno studenata. Uglavnom smo najveći broj akreditovanih studijskih programa popunili, kada su u pitanju mesta na budžetu” – kazala je Arsić, dodajući da što se popunjenosti tiče, imaju malih problema na Poljoprivrednom i Prirodno –matematičkom fakultetu, odsek fizika.

Među ‘najpopularnijim’ fakultetima koje upisuje najviše studenata prednjače Medicinski i Filozofski fakultet, a u vrhu interesovanja je I Fakultet tehničkih nauka, prvenstveno zbog  programa iz oblasti informacionih tehnologija.

Na Medicinskom fakultetu sva mesta su bila popunjena već u prvom upisnom roku – ukupno  145 studenata, od toga 51 na budžetu I 94 samofinansirajuća.

Sledeći fakultet po interesovanju, Fakultet tehničkih nauka, takođe je popunio sva mesta na budžetu, a Arsić napominje da je posebno veliko interesovanje studenata za informacione tehnologije odn.računarsku tehniku.  
Na ovom fakultetu upisano je 230 studenata  na budžetu.

I Prirodno – matematički fakultet ima sličan studijski program pa su studenti pokazali veliko interesovanje I za ovaj fakultet – 122 studenta su upisana na budžet na ovom fakultetu.

Veliko  interesovanje studenata  tradicionalno vlada I za određene programe Filozofskog fakulteta, gde je ove godine upisano 162 na budžetu I 29 samofinansirajućih.

Na Ekonomskom fakultetu 120 studenata upisalo je osnovne studije na budžetu  I 15 samofinansirajućih.
Fakultet umetnosti takođe je popunio mesta na budžetu – 26 I 10 samofinansirajućih.

Veliko interesovanje bilo je I za pojedine studijske programe na diplomskim  odn.master akademskim studijama i na 5 fakulteta upis je u potpunosti završen kada su u pitanju master I doktorske studije.

Na još pet  fakulteta u toku je  drugi upisni rok  na diplomske akademske studije, kao I upis na  doktorske  studije.
Do sada, na diplomskim akademskim studijama upisano je ukupno 278 studenata,  98 na budžetu I 180 na samofinansiranju.

Što se tiče diplomskih akademskih  I doktorskih studija, na fakultetima ima još 80 mesta, ali će se tačni podaci znati već sledeće nedelje, obzirom da su upisi pri kraju.

“Što se tiče diplomskih akademskih I doktorskih studija zadovoljni smo , uglavnom je veliko interesovanje naših studenata koji su kod nas završili osnovne studije, ali veliko je interesovanje I studenata sa drugih fakulteta iz centralne  Srbije koji dolaze I upisuju  diplomske akademske I doktorske studije” – kazala je Arsić. 
 

Na PU ukupno radi 696 nastavnika I saradnika. Od toga, 166 redovnih I 159 vanrednih profesora, 186 docenata, 126 asistenata, 34 saradnika, 6 nastavnika stranih jezika, 3 nastavnika veština, 6 lektora, 9 stručnih saradnika I 1 viši stučni saradnik.

Na PU radi I 350 radnika zaduženih za administrativne poslove.

Nedostatak prostora je jedan od problema sa kojima se Univerzitet godinama unazad suočava, imajući u vidu da ima malo sopstvenog prostora, oko 12.300 m2 , pa najčešće koristi iznajmljen prostor I to oko 25.000 m2.

Za normalno organizovanje rada na Univerzitetu trebalo bi da prostor koji iznajmljuju imaju u sopstvenom vlasništvu. Najbolje uslove trenutno imaju Medicinski I Filozofski fakultet koji imaju zgrade u sopstvenom vlasništvu, a pored toga, adekvatne uslove ima I Učiteljski fakultet u Leposaviću.

“Određeni studijski programi potpuno zadovoljavaju kriterijume po kojima su akreditovani I sve uslove imamo za normalan rad. Na drugim fakultetima koji takođe nemaju svoj prostor, nastava je organizovana u Tehničkoj školi I na drugim fakultetima ili školama gde za to postoji mogućnost odn. u popodnevnim smenama, kada je taj prostor slobodan” – kazala je Arsić.

Fakulteti su međusobno vrlo različiti, pa su I uslovi za izvođenje nastave vrlo specifični.

Tako su na primer, kada su u pitanju prirodne I tehničke nauke, neophodne laboratorije koje zahtevaju ogromna ulaganja I odgovarajuć prostor za vežbe, a Univerzitet takve tehničke uslove za sada nema.

Zbog toga, većina fakulteta ima ugovore sa fakultetima van KiM gde studenti mogu obaviti odgovarajuće praktične vežbe.


Tagovi: Univerzitet