18:27, 12.08.2017Izvor: Radio Kontakt Plus

Razvoj privatnog sektora šansa za ekonomski napredakNemogućnost pristupa celokupnom kosovskom tržištu usled nepovoljne političke situacije i brojnih administrativnih propusta jedan je od problema sa kojima se preduzetnici sa severa Kosova već dugi niz godina suočavaju.

 

razvoj-privatnog-sektora-sansa-za-ekonomski-napredak

K.Mitrovica fb page

Naime, u nedavno predstavljenom izveštaju NVO Aktiv, istaknuto je da je nerešeno pitanje slobode kretanja veliki problem za preduzetnike sa severa Kosova. 

Usled administrativne neusaglašenosti, koja se tiče kosovskih dokumenata i registracionih oznaka vozila, preduzetnicima koji bi želeli da svoj biznis prošire na čitavo kosovsko tržište onemogućena su ta prava. 

Uprkos brojnim teškoćama, poslovna delatnost privatnih preduzetnika na severu Kosova ipak postoji. Većina kompanija koje aktivno posluju u okviru privatnog sektora na severu Kosova smatraju se malim ili srednjim preduzećima i uglavnom su fokusirana samo na jednu granu. 

Prema ekonomskom sektoru, (na osnovu izveštaja NVO Aktiv iz 2013.godine), najveći udeo delatnosti beleži se u tercijalnom sektoru, gde prednjači grana maloprodaje, 22 odsto. 

Drugi značajni  udeo u tercijalnom sektoru beleži ugostiteljstvo i turizam, 11 odsto. 

Primarnim sektorom, prema izveštaju, dominira samo grana poljoprivrede 21 odsto i samim tim čini drugu po veličini granu u celokupnom privatnom sektoru na severu Kosova. 

Udeo navedenih delatnosti prikazan je grafikonom.

 

Kako bi privatni ekonomski sektor mogao da napreduje, neophodna je institucionalna podrška. S tim u vezi, na nedavnoj konferenciji u Severnoj Mitrovici, koja se ticala prepreka i prilika za biznise na severu Kosova, naglašeno je da se institucije ne smeju skrivati iza nestabilne političke situacije, već moraju građanima obezbediti povoljan ambijent za razvoj biznisa. 

Predsednik Privredne komore Kosova, Safet Grdžaliju tom prilikom je istakao da bi u Severnoj Mitrovici trebalo da postoji kancelarija Privredne komore Kosova. Ta bi kancelarija, prema njegovim rečima, imala veliki značaj za privrednike sa severa Kosova, jer je neophodno da su informacije dostupne svima. 

’Čeka nas veliki posao, moramo jačati saradnju i dijalog. Privredna komora Kosova svim preduzetnicima stoji na usluzi, poruka njima je da organizuju u udruženja, jer na taj način će se lakše izboriti za svoja prava. Za sve nas je budućnost socijalni mir, bolji život, vizija i ekonomski napredak i zajednički život. To se jedino može kroz komuniciranje i dijalog’, naglasio je Grdžaliju.

Istakao je da Privredna komora Kosova nastoji da lobira da zakoni ne budu samo dekor, već da se primenjuju i budu u funkciji ekonomskog razvoja i razvoja privatnog sektora.

Cilj svega toga je, kaže, da stub ekonomskog razvoja Kosova bude privatni sektor, jer kroz podršku privatnom sektoru može doći do jačanja socijalnog mira, ubrzavanja procesa evrointegracija i ostvarivanja političkog mira. 

Izrada ovog priloga omogućena je podrškom Misije OEBS-a na Kosovu. Izražena mišljenja i uverenja pripadaju učesnicima/autorima/novinarima i ne odražavaju nužno mišljenja i uverenja OEBS-a.


Tagovi: OEBSNVO


Povezane vesti