Oglasi14:59, 09.02.2018Autor: Kontakt Plus radio

JSSP: Konkurs za radno mesto tumač/prevodilac sa srpskog na albanski jezik i obratno


USAID-ov Program pod nazivom Jačanje pravosudnog sistema (JSSP) je četvorogodišnja inicijativa vladavine prava. Period sprovođenja projekta je novembar 2015. - novembar 2019. godine. Sveobuhvatna svrha JSSP-a je da osigura da se vladavina prava utemelji na Kosovu kroz poboljšanje kvaliteta pravosudnog sistema. Program graditi na prethodnim naporima USAID-a za unapređenje vladavine prava kako bi se osiguralo da sudski sistem funkcioniše na profesionalan, efikasan i odgovoran način.

 

 

Svrha radnog zadatka:

Kosovska akademija pravde (KAP) je glavna institucija odgovorna za organizovanje obuka za sudije, tužioce i sudsko upravno osoblje. Nakon integracije pravosudnih struktura na severu značajan broj sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja koji govore sprski jezik je imenovano/regrutovano 2017. godine i sada su deo kosovskog sudskog i tužilačkog sistema. Novoregrutovane sudije, tužioci i pomoćno osoblje će biti podvrgnuto raznim obukama koje organizuje KAP. Ovo znatno povećava potrebu kapacitete prevođenja/tumačenja kapaciteta sa srpskog na albanski jezik i obratno unutar KAP-a, zbog čega se raspisuje konkurs za radno mesto: Tumač/Prevodilac sa srpskog na albanski jezik i obratno 

Ova pozicija će omogućiti Kosovskoj akademiji pravde, da se materijali za obuku i prateća dokumenta prevode sa albanskog na srpski jezik i obratno, kao i da se obezbedi simultano i/ili konsekutivno prevođenje tokom treninga

Zadaci/Aktivnosti

•    Zaposleni će postupati u svojstvu tumača za kosovsku akademiju pravosuđa (KAP) sa albanskog na srpski jezik i obratno.
•    Prevođenje pisanih materijala, modula obuke, izveštaja i dokumenata sa albanskog na srpski i obratno. 
•    Prevođenje bilo kog drugog pisanog materijala na zahtev KAP-a i JSSP-a. 
•    Pružanje usluga prevođenja na zahtev JSSP-a.

Trajanje zadatka iznosi 6 meseci sa mogućnošću produženja. 

Potrebne kvalifikacije
•    Dokazano iskustvo u prevođenju i tumačenju sa albanskog na srpski i obratno.
•    Odlično poznavanje albanskog i srpskog jezika.
•    Iskustvo od najmanje pet (5) godina rada kao prevodilac/tumač.
•    Jake organizacione veštine, rigorozna pažnja na detalje i sposobnosti rešavanja problema.

Zainteresovani kandidati treba da se prijave podnošenjem CV-a i tri reference putem elektronske pošte i navedu "Interpreter/Translator" kao naslov pošte. Prijave slati na e-mail adresu: jobs@jssp-ks.org do 16. februara, u 17:00. Zakasnele prijave neće biti razmatrane. Kontaktiraće se samo kandidati koji su ušli u užu listu. Telefonski pozivi neće biti prihvaćeni. Bilo kakvi pokušaji da se USAID ili JSSP kontaktiraju na drugi način u vezi sa ovim pozivom, za rezultat će imati momentalnu diskvalifikaciju.