O nama

Radio Kontakt Plus osnovan je aprila 2000.godine. Medij je koji poštuje prava svakog građanina na istinu i objektivno informisanje. Dnevno proizvodimo 12 sati programa u kojem se obrađuju politički, socijalni, ekonomski, kulturni, zabavni i sportski aspekti zivota na Kosovu. Negujemo dobru saradnju sa slusšaocima koji značajno učestvuju u našem programu. Svojim programima Kontakt Plus radio usmeren je na lokalnu zajednicu, starosti između 20 i 40 godina,sa centralnom ciljnom grupom 35 godina starosti.

Prema svim istraživanjima koja su se sprovodila od 2009.godine, Radio Kontakt Plus je najslušanija radio stanica na severu Kosova. Istraživanja naručio IREX.

Posedujemo licencu za emitovanje programa na frekvenciji 101,9 MHz.

Od 27.februara 2003.godine poslujemo kao nevladina organizacija Kontakt Kosovska Mitrovica.

Radio Kontakt Plus je član Kosovske medijske asocijacije (KOSMA mreže) www.kosmainfo.net. KOSMA je udruženje radio stanica iz različitih regiona na Kosovu i Metohiji koje proizvode zajednički informativni program.

Član je i Asocijacije Nezavisnih Elektronskih Medija - ANEM Beograd