Rss - Radio Kontakt Plus


RSS FEED vesti je jednostavan način da automatski i pravovremeno pratite odabrane vesti i informacije sa vašeg gradskog portala. Kako se vesti u svim kategorijama na Radio Kontakt Plus konstantno dopunjuju tokom dana, FEED vesti će se pravovremeno obavljati preko vašeg RSS Čitača vesti. U RSS Čitaču vesti videćete najnovije naslove – svaki sa pratećim podnaslovom – uz link koji vas vodi ka celoj vesti.

U nekim web čitačima (Firefox, Opera) dovoljno je samo da stranicu sa RSS dodate u bookmark i moći ćete da čitate sadržaje.

Izaberite svoje RSS kanale:

Upotreba Radio Kontakt Plus FEED vesti na vašem sajtu

Podržavamo upotrebu Radio Kontakt Plus FEED vesti na drugim sajtovima, ali zahtevamo upotrebu ispravnog formata i prikaza gde god se pojavljuje naš sadržaj. Uz tekst koji preuzimate sa Radio Kontakt Plus treba da stoji "Radio Kontakt Plus vesti" ili "Vesti sa Radio Kontakt Plus". Takođe, zadržavamo pravo da sprečimo prosleđivanje našeg sadržaja.