Tag: Povratnici

MZZP: Odobrena izgradnja novih 29 kuća za povratnike

07:29, 16.09.2020


Uručeni nameštaj i kućni aparati povratnicima

08:12, 11.09.2020


MZZP snosi troškove kirije i komunalnih usluga za 49 povratničkih porodica Roma, Aškalija i Egipćana

14:25, 07.09.2020 |


Završena izgradnja 49 kuća za povratnike i interno raseljene

14:39, 02.09.2020 |


Jevtić: Dobro da su raseljena lica tema dijaloga, ali potrebni konkretni koraci

18:38, 28.08.2020 |


U cilju održivog povratka i integracije, ekonomsko osnaživanje interno raseljenih i povratnika

20:07, 27.08.2020


Vitina: Ukradeni električni kablovi povratničkoj porodici Kostić

09:49, 21.08.2020


Osojane: Ne prestaju problemi meštana sa električnom energijom

18:04, 20.08.2020