14:09, 09.11.2018Izvor: Radio Kontakt plus

ACDC i YUCOM: Neadekvatna primena sporazuma o pravosuđuKomitet pravnika za ljudska prava YUCOM iz Beograda i Centar za zastupanje demokratske kulture ACDC iz Kosovske Mitrovice, povodom godinu dana od početka implementacije Sporazuma o pravosuđu zaključenog u okviru Briselskog dijaloga Beograda i Prištine, pozivaju zvanične vlasti u Beogradu i Prištini da se odgovorno odnose prema implementaciji preuzetih obaveza i redovno izveštavaju javnost o primeni istih, navodi se u saopštenju dostavljenom Radiju Kontakt plus.

acdc-i-yucom-neadekvatna-primena-sporazuma-o-pravosudu

Foto: Radio Kontakt plus

Ove organizacije podsećaju da Sporazum o pravosuđu predviđa integraciju srpskih sudija, tužilaca i administrativnog osoblja u kosovsko pravosuđe, uključujući obezbeđenje i adaptaciju objekata za potrebe sudova i tužilaštava. Srpske sudije i tužioci su položili zakletvu pred kosovskim institucijama 24. oktobra 2017. godine. Ukupno je 40 sudija i 13 tužilaca položilo zakletvu, čime su zvanično integrisani u kosovsko pravosuđe, a primena Sporazuma je otpočela 6. novembra 2017. godine.

"Izražavamo zabrinutost što je ovaj Sporazum zavređivao punu pažnju srpskih i kosovskih vlasti isključivo do momenta početka primene, a da od tada ne postoji niti jedna zvanična informacija o primeni, niti od Vlade Srbije, niti od Vlade Kosova. Javnost se o implementaciji Sporazuma i realnom funkcionisanju integrisanog pravosuđa informiše isključivo putem retkih medijskih priloga."

U saopštenju se dalje navodi da i za Beograd i za Prištinu, primena ovog Sporazuma predstavlja važan korak u ispunjavanju merila na njihovom evropskom putu.

"Akcionim planom za Poglavlje 23 i obavezama iz Poglavlja 35 predviđena je aktivna uloga Srbije u obezbeđivanju primene odredaba o pravosuđu, dok su vlasti na Kosovu dužne da omoguće adekvatno funkcionisanje integrisanog pravosuđa po jednakim uslovima kao drugih pravosudnih institucija. Neadekvatna primena Sporazuma samo dodatno oštećuje građane, jer im i dalje ne omogućava da ostvare pravo na pravično suđenje i adekvatan pristup pravdi, što bi trebalo da je prvobitna svrha njegovog zaključivanja."

Ističu da organizacije civilnog društva koje prate primenu Sporazuma do sada su uočile da preuzimanje i rešavanje predmeta od srpskih sudova nije otpočelo. Dodaju da je takođe potrebno rešiti problem neadekvatnog prevoda i povećati broj prevodilaca u integrisanim sudovima, ali i pripravnika. Ove organizacije ukazuju da ne postoji kontinuitet u priznavanju odluka koje su ranije donete. Ukazuju da u četiri opštine na severu Kosova notarske službe uopšte nisu organizovane, a veliki problem predstavlja i nedostatak adekvatne tehničke opreme i drugih sredstava za rad integrisanim sudijama i tužiocima.

Kako se navodi u saopštenju, civilno društvo Srbije i Kosova će u narednom periodu bliže posmatrati implementaciju, a istovremeno apeluju na Beograd i Prištinu da uvedu redovno izveštavanje o primeni ovog i drugih sporazuma proisteklih iz Briselskog dijaloga.


Tagovi: PravosuđeNVO

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije