13:48, 25.02.2020Izvor: Radio Kontakt plus

Domovik: Raspisan konkurs za kratku priču o dečjim pravimaOrganizacija Domovik raspisuje konkurs za kratku priču na temu dečjih prava. Poziv je otvoren za decu i mlade uzrasta do 18 godina. Autorima tri najbolje priče slede nagrade. Konkurs traje do 15. marta tekuće godine.  

domovik-raspisan-konkurs-za-kratku-pricu-o-decjim-pravima

Foto: Domovik

Priča treba da bude istinita, a njeni junaci bi trebalo da budu deca i mladi kojima su ugrožena ili uskraćena osnovna prava (pravo na život, opstanak i razvoj, participacija, nediskriminacija i najbolji interes deteta). Dakle, oni koji su izloženi diskriminaciji na bilo koji način, siromaštvu, nasilju, ako se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na svoje vršnjake, ukoliko nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju ili su isključeni iz procesa donošenja odluka koje se tiču njih.

Takođe, priča može da sadrži i svedočenja mladih i dece koji su prisustvovali situaciji u kojoj su nekom njihovom vršnjaku, drugu, drugarici ili nekoj bliskoj osobi bila uskraćena pomenuta prava i voljni su da je ispričaju (imena glavnih aktera priče mogu biti izmenjena zbog zaštite prava na privatnost).

Priča treba da sadrži maksimalno 1000 reči. Potrebno je priču dostaviti u elektronskoj formi na imejl adresu: domovikyouth1@gmail.com ili je predati u štampanoj formi, u koverti, u prostorijama Domovika na adresu Sutjeska bb/L1, svakog radnog dana od 8h do 16h.  Uz priču obavezno dostaviti ime i prezime autora i kontakt telefon.

Učesnici konkursa daju saglasnost da po završetku istog, organizacija Domovik nadalje raspolaže izabranim pričama u svrhe publikovanja, uz poštovanje prava o zaštiti privatnosti autora, odnosno aktera priče.

O kvalitetu prispelih radova, odlučivaće žiri.

Konkurs za priču o dečjim pravima organizuje se u okviru projekta „Youth4SocialChanges“, koji podržava Kancelarija UNICEF-a u Mitrovici.


Tagovi: MitrovicaNVO

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije