16:19, 25.01.2021Izvor: Radio Kontakt Plus

EU: Milion evra za podršku reformi uslužnog sektora na KosovuKancelarija Evropske unije na Kosovu i Ministarstvo trgovine i industrije, pokrenuli su projekat, vredan milion evra, za podršku reformi uslužnog sektora na Kosovu.

eu-milion-evra-za-podrsku-reformi-usluznog-sektora-na-kosovu

Foto: Novo vrijeme

Šef Kancelarije EU na Kosovu, Tomaš Sunjok, pokrenuo je danas, zajedno sa Ministarstvom trgovine i industrije, projekat bratimljenja, koji finansira EU, a koji će pomoći oko primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u vezi sa Direktivom EU o uslugama 2006/123/EC, navodi se u saopštenju iz Kancelarije EU na Kosovu.

Kako se ističe, u naredne dve godine, ovaj projekat, koji finansira EU, pružiće podršku kosovskoj vladi u vezi sa stvaranjem osnove za održivo okruženje za razvoj privatnog sektora u skladu sa komunitarnim pravom EU i uslovima SSP.

„Usklađivanje domaćih zakona sa Direktivom EU o uslugama, ostvareno uz pomoć projekta, može da ukloni administrativne i regulatorne prepreke za besplatno pružanje usluga. Usklađivanje sektorskih propisa sa Direktivom EU o uslugama, podstiče pojednostavljenje i digitalizaciju administrativnih procedura da bi se olakšao postupak pribavljanja licenci za određene delatnosti u uslužnom sektoru“, pojašnjavaju iz Kancelarije.

Kosovo je u poslednje vreme ostvarilo napredak u oblasti digitalizacije javnih usluga, ukazuje se u saopštenju. 

Uspostavljanje mesta za kontakt za bazu podataka o uslugama omogućava lakši pristup zainteresovanim stranama u pravnom okviru kojim se uređuju uslužne delatnosti na Kosovu, dodaje se dalje. 

„Saradnja u okviru Projekta bratimljenja između EU, Hrvatske, Nemačke i Kosova dodatno će unaprediti reformu uslužnog sektora na Kosovu. Fokus ove saradnje je razvoj savremenog i za poslovanje pogodnog, jedinstvenog mesta za kontakt na osnovu uspostavljenog regulatornog okvira u skladu sa odredbama Direktive EU o uslugama 2006/123/EC. Uspostavljanje jedinstvenog mesta za kontakt privrednim društvima će poslovanje na Kosovu učiniti privlačnijim i lakšim, a obezbediće i platformu za brže administrativne procese i bolja rešenja za e-upravu“, ističe se u saopštenju.

Cilj projekta je da se pomogne oko omogućavanja lakšeg ulaska na tržište za preduzeća, poveća broj konkurentnih preduzetnika i povećaju inovacije uz davanje većeg broja prilika i većeg izbora za potrošače na Kosovu, navodi se u saopštenju.


Tagovi: EUPrivredaKosovo

Povezane vesti
Najčitanije


16:03, 05.03.2021

22:32, 01.03.2021


Najnovije