14:45, 19.10.2020Izvor: Radio Kontakt Plus

EULEX: Predstavljen izveštaj o nadgledanju pravosuđaMisija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) predstavila je danas svoj prvi javnosti dostupan Izveštaj o sistemskom i tematskom nadgledanju pravosuđa.

eulex-predstavljen-izvestaj-o-nadgledanju-pravosuda

Foto: EULEX

Izveštaj pokriva period od septembra 2019. do sredine marta 2020. godine i sadrži nalaze nadgledanja 107 predmeta i 312 pretresa, kao i konkretne preporuke kosovskim organima za unapređenje pravosudnog sistema, saopšteno je iz EULEX-a.

Šef EULEX-a, Lars Gunar Vigemark (Lars-Gunnar Wigemark), ukazao je na dve jedinstvene karakteristike rada Misije u vezi sa nadgledanjem pravosuđa:

„Prvo, Misija uživa pun pristup pravosuđu, tužilaštvu i policiji, koji su joj kosovske vlasti odobrile u junu 2018. godine, kada su EULEX-u postepeno ukinute izvršne funkcije u pravosuđu. To nam omogućava da nadopunimo nadgledanje sudskih pretresa koje se vrši zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama i specijalizovanim organizacijama civilnog društva pregledom po principu 'iza kulisa' i ocenu o tome kako se rešavaju konkretni predmeti pre i posle sudskog pretresa. Drugo, nadgledanje koje Misija vrši, pokriva čitav lanac sistema krivičnog pravosuđa, kao i druge aspekte sistema građanskog pravosuđa.”

Kosovski ministar pravde, Seljim Seljimi (Selim Selimi), govorio je o procesu reforme za jačanje pravosudnog sistema:

„Funkcionalni pregled vladavine prava i proces odgovornosti, uključujući proveru, pokazatelji su da Kosovo prelazi sa promišljanja na fazu primene i da neće stajati skrštenih ruku pred segmentima koji ugrožavaju pravosudni sistem. Oba ova procesa deo su reforme i cilj nam je da se kroz njih povećaju odgovornost, efikasnost i profesionalnost u pravosudnom i tužilačkom sistemu, kako bi se vratilo poverenje građana u pravdu. Dakle, garantovanje nezavisnosti i osnaživanje pravosudnog i tužilačkog sistema je naša borba u kojoj ćemo pobediti.”

Šef EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert van Ek Koster (Hubert van Eck Koster), izneo je neke od nalaza i preporuka sadržane u izveštaju, među kojima su glavni zapaženi kontinuirani trend manjeg broja neproduktivnih pretresa; izvestan napredak postignut u tempu rešavanja predmeta visokog profila i preporuka sudovima da se postaraju da se takva suđenja ne odlažu neopravdano; previše predmeta se vraća na ponovno suđenje; preterano oslanjanje na sudski pritvor kao bezbednosnu meru, često bez dovoljnog obrazloženja; i nedosledna primena načela unakrsnog ispitivanja i objave presuda." 

Naglasio je da je potrebno poboljšati saradnju između policije i tužilaštva u predmetima korupcije i rodno zasnovanog nasilja.

"Pored toga, neophodna je dugoročna strategija za rešavanje zaostalih građanskih predmeta koji se tiču privatizacije pri Posebnoj komori Vrhovnog suda i potrebno je preduzeti korake i za rešavanje prekomernog trajanja imovinskih parničnih postupaka i mnogih odlaganja kojima podležu ovi predmeti", poru;io je Ek Koster.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Čočaj, izjavio je da izveštaj EULEX-a o nadgledanju sudskih predmeta ocenjen kao izveštaj koji doprinosi razvoju i unapređenju pravosudnog sistema, kao i povećanju njegove efikasnosti.

Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni , naveo je da Tužilački savet Kosova ceni rad na finalizaciji izveštaja o nadgledanju pravosudnog sistema.

"Preporuke koje proizilaze iz njega će se obraditi, a za neke od njih je već ostvaren napredak u primeni”, kazao je.

Direktor Istražnog odeljenja Kosovske policije, Riza Šilova, ppozdravio je pomenuti izveštaj.

"Smatramo da je ovo vrlo poseban izveštaj, jer se bavi nalazima i preporukama pravosudnog sistema kroz ceo lanac, počev od policije, tužilaštva i sudstva. Među mnogim prioritetima, bavljenje rodno zasnovanim nasiljem i nasiljem u porodici biće nam prioritet“, obećao je.

Prezentacija je održana u sedištu EULEX-a u Prištini i okupila je predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima vladavine prava, medija i međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti pravosuđa, koji su imali priliku da postave pitanja i diskutuju o nalazima i preporukama iz izveštaja.

Izveštaj je dostupan OVDE.

Informativni letak je dostupan OVDE.

Video-snimak prezentacije je dostupan na linku ispod:


Tagovi: PravosuđeEULEXVladavina prava

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije