13:59, 20.10.2020Izvor: Radio Kontakt Plus

Mitrovica: Objavljen konkurs za dodelu stanovaPrivremeni ogran opštine Kosovska Mitrovica, raspisao je konkurs za dodelu stanova u zakup na određeno vreme kao vida stambene podrške mladim bračnim parovima i socijalno ugroženim porodicama koji nemaju rešeno stambeno pitanje.

mitrovica-objavljen-konkurs-za-dodelu-stanova

Radio Kontakt Plus

Privremeni opštinski organ poziva mlade bračne parove (sa najviše 10 godina trajanja bračne zajednice) i socijalno ugrožene porodice sa prebivalištem na području opštine Кosovska Mitrovica (najmanje poslednje 2 godine pre dana objavljivanja konkursa), koji nemaju adekvatno rešeno stambeno pitanje, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa podnesu pismeni zahtev i odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prava na dodelu 94 (deveteset i četiri) stambene jedinice u novosagrađenim stambenim objektima.

Potrebna dokumentacija i dokazi:

Nerešeno stambeno pitanje, odnosno neodgovarajući smeštaj dokazuje se uverenjem o neposedovanju nepokretnosti podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva na teritoriji Republike Srbije (uključujući AP Кosovo i Metohiju); Napominje se da nedostavljanje ovog uverenja za podnosioca zahteva i sve članove porodičnog domaćinstva, biće osnov za odbacivanje zahteva kao nepotpunog. 

Nerešeno stambeno pitanje dokazuje se i:

- uverenjem Poreske uprave – filijala u Кosovskoj Mitrovici;
- potvrdom lokalne poreske administracije;
- potvrdom JP „Direkcije za stambeni i poslovni prostor“;
- potvrdom poslodavca;

Za interno raseljena lica iz južnog dela grada: potvrda HPD da je njihova imovina uzurpirana, da nije prodata ili zamenjena.

Socijalni status dokazuje se:

- potvrdom o mesečnim prihodima podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva – izdaje poslodavac;
- penzionim čekom;
- potvrdom o primanju socijalne pomoći – izdaje Centar za socijalni rad;

Broj članova porodičnog domaćinstva podnosioca zahteva dokazuje se:

- overenom izjavom o zajedničkom domaćinstvu;
- fotokopijom lične karte, izvodom iz MКR za svakog člana domaćinstva;
- potvrdom o redovnom školovanju.

Prebivalište dokazuje se:

- uverenjem o kretanju prebivališta (sa naglašenim datumima promene prebivališta, ako je do istih došlo) za podnosioca zahteva i članove porodičnog domaćinstva, koje izdaje PU Кosovska Mitrovica sa sedištem u Raški.
Napomena: Bodovani će biti samo oni kandidati koji nisu menjali prebivalište u poslednje 2 godine.

Samohrani roditelj dokazuje se:

- pravosnažnom odlukom suda;
- izvodom iz MКU;
- odgovarajućom potvrdom Centra za socijalni rad.

Zdravstveno stanje, invalidnost ili trajne teške bolesti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva dokazuje se:

- komisijskim mišljenjem lekara zdravstvene ustanove u kojoj se podnosilac zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva leče;
- rešenjem nadležnog organa o kategorizaciji invalidnosti;
- rešenjem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno drugog nadležnog organa).

Smrt ili nestanak člana porodičnog domaćinstva podnosiocima zahteva u ratnim dejstvima ili na ugroženim područjima dokazuje se:

- pravosnažnom odlukom nadležnog suda;
- potvrdom nadležne organizacije Crvenog krsta;
- izvod iz matične knjige umrlih.

Status mladog bračnog para dokazuje se:

 - izvod iz matične knjige venčanih.

Napomena: Za ostvarivanje prava za dodelu stana komisija će razmotriti i ceniti svaki prilog koji podnosilac zahteva priloži, a koji nije predviđen navedenim uslovima oglasa.

Zahteve sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti preko pisarnice Opštinske uprave opštine Кosovska Mitrovica, ulica Lole Ribara bb, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

Stambene jedinice (94) za koje je raspisan konkurs, nalaze se u ulicama Vojvode Putnika bb (3 stambena objekta – 36 stambenih jedinica), Luja Braja bb (2 stambena objekta – 22 stambene jedinice), Кolašinska bb -„Stari vodovod“ – (1 stambeni objekat – 12 stambenih jedinica), Majora Tepića bb (1 stambeni objekat – 12 stambenih jedinica) i Oslobođenja bb (1 stambeni objekat – 12 stambenih jedinica).


Tagovi: Mitrovica

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije