13:26 | 28.04.2022 Izvor: Radio Kontakt Plus

NVO "Aktiv": 1.409 lica ilegalno ušlo na Kosovo tokom 2020. godineNevladina organizacija "Aktiv" iz Kosovske Mitrovice, u okviru projekta "Bezbednost za ljudska bića i granice - Borba protiv krijumčarenja", predstavila je izveštaj za 2021. godinu o "Migracionoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana". Predstavljanje izveštaja ima za cilj sagledavanje spremnosti Kosova za brigu o migrantima kroz institucionalnu podršku vladinih i nevladinih organizacija.

nvo-aktiv-u-2020-godini-1409-lica-ilegalno-uslo-na-kosovo

Radio Kontakt Plus

Rezultati istraživanja koje je sproveo "Aktiv", pokazuju da je tokom 2021. godine više od 700.000 migranata prošlo kroz Kosovo dalje ka zapadu.

Izveštaj pokazuje i da je od januara do septembra 2021. godine - 1.369 migranata izgubilo život na putu ka obećanoj zemlji.

Kada je reč o Kosovu, tokom 2020. godine 887 migranata legalno je prešlo granicu, 502 osobe ilegalno, dok za 20 migranata nije poznat način ulaska na Kosovo.

Još uvek nema podataka za 2021. godinu.

Statistika pokazuje i to da je najviše tražilaca azila zainteresovano za Severnu Makedoniju i Srbiju.

Najveći broj podnosilaca azila za Kosovo su migranti iz Sirije - 43,8% (911), dok je taj broj u 2019. godini bio 649 ili 46,1%.

Veroljub Petronić ispred NVO "Humani centar Mitrovica", ističe da je tema o migrantima nepravedno zapostavljena i od strane društva i od strane nevladinog sektora.

"Bez obzira na to što na Kosovu postoji Odeljenje za državljanstvo, azil i migracije - ne postoji adekvatna saradnja kosovskih institucija sa ovim odeljenjem, odnosno ne postoje tačni podaci ulaska i odlaska migranata sa Kosova. Osim toga što nemamo tačan podatak o broju migranata na Kosovu, ne znamo ni tačan broj umrlih, a ne postoji ni podatak o broju novorođenih, dok je ta informacija u regionu i te kako dostupna javnosti. To znači da su na Kosovu zakazale i institucije i nevladin sektor. Kosovo nije napravilo nikakvu preciznu listu o migrantima i to je jako zabrinjavajuće. Brine i to što mi ne možemo znati da li je neko od njih učestvovao u ratu na strani ISIS-a. S druge strane, u koloni migranata nije bilo starijih ljudi, primetili smo da su to samo mlađi muškarci i devojke, što je dodatno zabrinjavalo građane Kosova. Oni su preko Kosova odlazili do prihvatnog centra u Novom Pazaru i dalje ka Nemačkoj."

Pitanjem migranata na Kosovu bave se IOM, UNHCR i Jezuitska služba.
Tagovi: MigrantiKosovo

Povezane vesti


NajčitanijeNajnovije