20:40 | 28.04.2022 Izvor: Radio Kontakt Plus

Kosovski ombudsman o formiranju stručne službe koja će se baviti problemom obrazovanja dece ometene u razvojuKosovski ombudsman Naim Ćeljaj, saopštio je da je došlo do kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda, jer nadležni organi ne ispunjavaju ustavne i zakonske obaveze, kako bi se prema međunarodnim standardima deca ometena u razvoju obrazovala.

ombudman-o-formiranju-strucne-sluzbe-koja-ce-se-baviti-problemom-obrazovanja-dece-ometene-u-razvoju

Foto: kiko-kids.com

Tokom avgusta 2021. godine, ombudsman je tražio da mu se iz svih lokalnih samouprava na Kosovu dostave neophodne informacije u vezi sa radnjama koje su preduzete ili se očekuje da budu preduzete, kada je u pitanju formiranje stručne službe koja će se baviti problemom obrazovanja dece ometene u razvoju.

Ombudsman je u svom izveštaju naveo da je u 21 opštini na Kosovu formirana pomenuta stručna služba.

Naglasio je da opštine Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Štrpce, Gračanica, Mamuša, Lipljan, Istok, Dečani, Srbica, Kamenica, Štimlje, Orahovac, Ranilug, Parteš i Klokot nisu uradile ono što se od njih zahtevalo.

Naime, sve lokalne samouprave su u obavezi da formiraju timove sastavljene od stručnjaka iz oblasti obrazovanja, socijalnog rada, psihologije i rehabilitacije, a koji će biti podrška obrazovnim institucijama i drugim ustanovama u radu na osposobljavanju i savetovanju nastavnika, učenika i roditelja.

U saopštenju se navodi da dete može biti podvrgnuto stručnoj proceni isključivo na zahtev roditelja ili obrazovne institucije.

Nakon toga, stručna služba će, kako se dodaje u saopštenju, uzimajući u obzir želje i mišljenja roditelja, odlučiti da li dete treba da pohađa nastavu u specijalizovanoj ustanovi.

Ustav obavezuje institucije uključene u pružanje preduniverzitetskog obrazovanja da pružaju efikasne, fleksibilne, sveobuhvatne i profesionalne usluge - kako bi pravo na obrazovanje imala sva deca, u skladu sa njihovim specifičnim sposobnostima i potrebama.
Tagovi: ObrazovanjeDecaOmbudsman

Povezane vesti


NajčitanijeNajnovije