14:21, 14.06.2019Izvor: RTV Kim

Položaj žena u društvu loš, a doprinos velikiNVO „Gračanička inicijativa za održivi razvoj" (GIOR) predstavila je javnosti „Izveštaj o položaju žena u upravljanju i ekonomiji“ čiji rezultati pokazuju da su žene na vodećim pozicijama još uvek samo u onoj meri koja garantuje ispunjavanje minimalne kvote.

polozaj-zena-u-drustvu-los-a-doprinos-veliki

Foto: RTV Kim

Bojana Manitašević koja je predstavila izveštaj, navela da je u sklopu projekta rađeno i na jačanju kapaciteta žena iz šest opština južno od Ibra: Gračanice, Klokota, Parteša, Novog Brda, Raniluga i Štrpca.

Cilj je bio, kaže Manitaševićeva, da se žene osnaže kako bi uzele veće učešće u samom upravljanju, u procesu donošenja odluka i u ekonomiji.

„Situacija se nije promenila, bez obzira na to koliko mi, kao civilno društvo, pokušavamo sve vreme da utičemo na žene, da ih osnažimo. Žene su i dalje na vodećim pozicijama samo u onoj meri koliko bi trebalo da ispune kvotu koja je potrebna da bi se zadovoljili neki standardi“, kazala je Manitaševićeva, i dodala:

„Žene vrlo retko donose odluke u svojim porodicama, posebno kada govorimo o bitnijim odlukama. Žene su često nezadovoljne svojim položajem u odnosu na doprinos koji daju, kako u porodici tako i u društvu“, istakla je.

Manitaševićeva je navela javni prevoz kao glavni problem sa kojim se žene u ovih šest opština suočavaju.

„Javni prevoz nikako ne može da oformi bilo koja lokalna samouprava jer nemaju ovlašćenje da formiraju javno preduzeće. Zato je ženama uskraćeno i kretanje da bi obavljale neke svoje potrebe i poslove“, navela je ona.

U jednom od zaključaka ovog izveštaja navodi se da je žena delimično izolovana i diskriminisana u uživanju svojih prava.

„Mora se puno raditi sa ženama. Sve žene učesnice programa su dovoljno pametne, svesne i dovoljno hrabre, ali sve polazi iz porodice, one moraju imati podršku upravo svojih porodica, a onda i lokalnih samouprava, NVO, i svih aktera koji čine jedno društvo i zajednicu“, poručuje Manitaševićeva.

Istraživanje koje je NVO GIOR predstavila temelji se na anketama koje su urađene sa ukupno 500 žena i muškaraca na području šest navedenih opština.


Tagovi: Kosovo

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije