15:29, 22.04.2020Izvor: Radio Kontakt Plus

Predlog EK za 3 milijarde evra pomoći zemljama Zapadnog Balkana i susedstvaEvropska komisija usvojila je predlog paketa makrofinansijske pomoći (MFA)u iznosu od tri milijarde evra za deset država partnera u proširenju i susedstvu,  kako bi im pomogla da ograniče ekonomski pad  u kontekstu pandemije koronavirusa.

predlog-ek-za-3-milijarde-evra-pomoci-zemljama-zapadnog-balkana-i-susedstva

Twitter

Predlog dolazi preko strategije „Team Europe“, snažnog i ciljanog odgovora EU za podršku naporima partnerskih zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa i predstavlja važan dokaz solidarnosti sa ovim državama u vreme krize bez presedana.

Predlog, nakon preliminarne procene potreba za finansiranjem, predviđa da se sredstva MFA raspodele na sledeći način: Republika Albanija (180 miliona evra), Bosna i Hercegovina (250 miliona evra), Gruzija (150 miliona evra), Kraljevina Jordan (200 miliona evra), Kosovo (100 miliona evra), Republika Moldavija (100 miliona evra), Crna Gora (60 miliona evra), Republika Severna Makedonija (160 miliona evra), Republika Tunis ( 600 miliona evra) i Ukrajina (1,2 milijarde evra).

„Podrška našim susedima je od suštinske važnosti tokom ovog vremena krize kako bi smo održali stabilnim čitav region. Kao deo globalnog odgovora EU na pandemiju koronavirusa, mi treba da pomognemo našim susednim zemljama da ublaže ono najgore od njenog uticaja na ekonomiju. Ovi „krizni programi MFA“ će pomoći 10 zemalja da obezbede makroekonomsku stabilnost i da zaštite svoj narod i kompanije tokom krize“, izjavio je Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsednik za „Ekonomiju koja radi za ljude“ (An Economy that Works for People). 

„Evropska solidarnost ne sme da se zaustavi na granicama naše unije. Ovo je zbog toga što, u ovoj globalno krizi, ili stojimo zajedno, ili padamo zajedno. Danas Evropska komisija preduzima odlučan korak kako bi pomogla deset od naših suseda u njihovoj borbi protiv koronavirusa. Pozivam Evropski Parlament i Savet da brzo odobre ovaj važan paket“, rekao je komesar za privredu Paolo Đentiloni.

Fondovi MFA će biti stavljeni na raspolaganje tokom 12 meseci u formi kredita pod veoma povoljnim uslovima, kako bi se pomoglo ovim zemljama da pokriju svoje neposredne i hitne finansijske potrebe.

Zajedno sa podrškom Međunarodnog monetarnog fonda, ovi fondovi mogu da doprinesu jačanju makroekonomske održivosti i stvaranju prostora gde bi se obezbedilo da se resursi raspodele u smeru zaštite građana i ublažavanja socio-ekonomskih posledica pandemije koronavirusa. 

Predlog Komisije treba da se usvoji u Evropskom Parlamentu i Savetu EU.

S obzirom na hitnu potrebu u vezi sa ovom podrškom, Komisija računa na saradnju kolega iz Parlamenta kako bi se obezbedilo brzo usvajanje ovog predloga.

Nakon usvajanja predloga, Komisija je spremna da raspodeli prvu ratu što je brže moguće, posle usvajanja odluke o MFA i prema dogovoru u Memorandumu o razumevanju sa svakom od partnerskih zemalja.

Druga rata bi mogla da bude raspodeljena u četvrtom kvartalu 2020. ili u prvoj polovini 2021, pod uslovom da mere politika koje idu uz ovo budu blagovremeno implementirane. 

Tim Evropa - Team Europe

Odgovor EU sledi pristup ‘Tima Evropa' koji ima za cilj da spašava živote kroz obezbeđivanje brze i ciljane podrške za naše partnere u suočavanju sa ovom pandemijom.

Ovo kombinuje resurse iz EU, zemalja članica i finansijskih institucija, naročito Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), radi podrške za partnerske zemlje i rešavanje kratkoročnih finansijskih potreba, kao i za dugoročnije sistemske uticaje na društvo i privredu. Ukupna vrednost paketa „Tima Evropa“ je preko 20 milijardi evra.

Prvi paketi Tima Evropa su već bili implementirani u neposrednom susedstvu EU: na zapadnom Balkanu, na istoku i na jugu.

Evropska unija, kao globalni akter koji daje i veliki doprinos sistemu međunarodnog razvoja, promovisaće koordinirani multilateralni odgovor, u partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama, međunarodnim finansijskim institucijama, kao i sa G7 i G20.

Makrofinansijska pomoć 

Makrofinansijska pomoć (MFA) je deo šireg angažovanja EU sa državama  koje su susedi i koje idu ka proširenju EU i namena mu je da bude vanredni instrument za odgovor EU na krizu.

Na raspolaganju je susednim zemljama EU koje teže proširenju i imaju ozbiljne probleme sa platnim bilansom zbog uslovljenosti politika. Da bi ostvarile koristi od MFA, države treba da ispune određene političke preduslove u smislu poštovanja demokratskih principa, ljudskih prava i vladavine prava.

One bi takođe trebalo da imaju koristi od programa finansijske pomoći MMF-a. U implementaciji pomoći, Komisija će obezbediti doslednost u odnosu na ranije i tekuće operacije MFA. 

Pored MFA, EU podržava susedstvo i zapadni Balkan preko nekoliko drugih instrumenata, uključujući ovde i humanitarnu pomoć, budžetsku podršku, tematske programe, tehničku pomoć i mešovite instrumente i garancije iz Evropskog fonda za održivi razvoj, za podršku investicijama u sektorima koji su najteže pogođeni pandemijom koronavirusa.


Tagovi: Zapadni BalkanEvropska komisijaKorona virus

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije