22:05, 28.04.2021Izvor: Radio Kontakt Plus

SO Severna Mitrovica: Usvojena odluka o prenameni poljoprivrednog opštinskog zemljišta u građevinskoOdluka o prenameni poljoprivrednog opštinskog zemljišta u građevinsko, usvojena je na današnjoj 34. redovnoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, a na zahtev Direkcije za urbanizam i katastar.

so-severna-mitrovica-usvojena-odluka-o-prenameni-poljoprivrednog-opstinskog-zemljista-u-gradevinsko

Foto: Opština Severna Mitrovica

Reč je o tri parcele koje se nalaze iza Doma zdravlja i jednog dela parcele kod “Poleta”, saopšteno je iz opštine Severna Mitrovica.

Iz lokalne samouprave kažu da u saradnji sa UN Habitatom, Direkcija za katastar i urbanizam aktivno radi na izradi opštinskog i urbanističkog razvojnog plana, da je nacrt ovog plana završen, ali i da do finalne verzije ima još dosta posla.

“Na osnovu terenske analize, utvrđeno je da su pojedine opštinske parcele u sistemu katastra definisane kao poljoprivredno zemljište, iako se nalaze u samom centru grada, što u budućnosti može da bude prepreka za izgradnju i implementaciju kapitalnih projekata.”

Na današnjoj sednici doneta je odluka i o prenosu opštinskih prihoda iz 2020. u 2021. godinu, a o čemu je odbornike informisala zamenica gradonačelnika opštine Severna Mitrovica, Adrijana Hodžić.

Ona je istakla da su sopstveni prihodi opštine Severna Mitrovica raspoređeni na predlog Ministarstva finansija i to po sledećim budžetskim kategorijama: robe i usluge - 83.58 evra, subvencije i transferi - 82.242.90 evra, kao i kapitalni rashodi - 27.105.50 evra.

Takođe, preneta su i preostala sredstva iz kategorije Razvojnog fonda: 3.500.000 evra za izgradnju Kulturnog centra u Severnoj Mitrovici, 179.982.45 evra za eksproprijaciju zemljišta,159.92 evra za izgradnju Vatrogasne stanice, 501.40 evra za izgradnju Sportske dvorane i 399.900 za Regionalni institutut za kulturu.

“Što se tiče sredstava za izgradnju Regionalnog instituta za kulturu, ona se prenose iz godine u godinu, jer izdvojena sredstva nisu dovoljna za implementaciju ovog projekta. Lokalna samouprava očekuje da Odbor koji upravlja Razvojnim fondom (Fond za razvoj Severa), u saradnji sa opštinskim organima prenameni ova sredstva za neki drugi projekat”, navodi se u saopštenju.  

Na sednici su izneti i zahtevi koji se odnose na sanaciju oštećenih puteva. 

“Tom prilikom je ukazano i na nesavesno ponašanje građana, koji zbog ličnih potreba nanose štetu putnim strukturama”, stoji u saopštenju.


Tagovi: InfrastrukturaMitrovica

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije