15:47, 24.07.2019Izvor: RTK2

USAID: 12 miliona evra za 14 opštinaU cilju poboljšanja efikasnosti i transparentnosti opština i većeg uključivanja građana, naročito nevećinskih zajednica, USAID i Ministarstvo administracije i lokalne samouprave su potpisali memorandum o razumevanju sa predstavnicima 14 opština na Kosovu. Pored deset opština sa većinski srpskim stanovništvom, među potpisnicama memoraduma su i opštine Obilić, Istok, Klina i Dragaš.

usaid-12-miliona-evra-za-14-opstina

Foto: RTK2

Direktorka USAID-a na Kosovu Lisa Magno je izjavila da je zadovoljna zalaganjem gradonačelnika u boljem upravljanju lokalnih samouprava, dodajući da se pružanje javnih usluga može poboljšati jedino aktivnijim uključivanjem građana.

“U Štrpcu, Gračanici, Partešu i Ranilugu opštinski zvaničnici i USAID su osnovali radnu grupu kako bi izradili tranparentni budžetski proces. U Klini i Dragašu opštine rade sa USAID-om na akcionom planu o transperentnosti u skladu sa uputstvima Ministarstva administracije i lokalne samouprave, gde su propisani koraci i vremenski rokovi za poboljšanje procesa, dok se predsednici nekoliko opština trenutno sastaju sa civilnim društvom i omladinskim savetima, kako bi bolje shvatili perspektivu čitave zajednice”, rekla je Magno.

Osnaživanje međuetničkih odnosa i promovisanje raznolikosti u opštinama predstavlja poseban cilj strategije za lokalnu samoupravu, što je i stalni zahtev EU, izjavila je ministarka administracije i lokalne samouprave Adrijana Hodžić i navela da USAID-ov projekat doprinosi ispunjavanju strateških ciljeva.

“Imam posebnu čast da u ime Ministarstva za administraciju i lokalnu samoupravu budem jedna od potpisnica sporazuma o razumevanju, za početak petogodišnjeg projekta USAID – LEGA u iznosu od 12 miliona evra koji će doprineti poboljšanju učinka u pružanju opštinskih usluga građanima i njihovom uključivanju u proces donošenja odluka i osnaživanju međuetničkih odnosa i promovisanju raznolikosti u 14 opština”, rekla je Hodžić.

Zamenik predsednika Opštine Obilić Ibuš Mjekići ističe da je ova opština od osnivanja bila spremna na saradnju, a posebnu pažnju je pridavala životnoj sredini i zdravstvu, kao i uključivanju žena i mladih u proces donošenja odluka.

“Sa zajedničkih sastanaka želim da izdvojim: osnaživanje neformalne grupe žena - odbornica i rodnu ravnopravnost, podršku omladinskom savetu i uključivanje nevećinskih zajednica u upravljanju lokalnim omladinskim savetom, kao i podršku održavanju javnih rasprava o srednjeročnom planu troškova u periodu od 2019. do 2022. godine u mestima sa srpskom i drugim zajednicama”, rekao je Mjekići.

Predsednik Opštine Gračanica Srđan Popović je istakao da bi trebalo pronaći modalitete uključivanja građana u kreiranje lokalne politike.

“Najšire učešće građana u donošenju odluka na svim nivoima, pa i u lokalnim je neophodan preduslov za ostvarivanje najvišeg stepena demokratije i vrednostima kojima težimo. To je ujedno i garancija da će te odluke biti donete u njihovom interesu, odnosno u interesu građana i zajednica u kojima žive i upravo to je jedan od ciljeva koji očekujemo da ćemo svi zajedno postići potpisivanjem memoranduma o razumevanju”, podvukao je Popović.

Građani moraju biti upućeni u odluke i planove koje usvaja skupština opštine, ali sa njima treba obaviti i konsultacije o trošenju budžetskih sredstava, istakao je gradonačelnik Gračanice i zaključio da je krajnji cilj efikasnije uključivanje građana u donošenje odluka na lokalnom nivou.


Tagovi:

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije