10:25, 20.04.2019Izvor: Radio Kontakt plus

“Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba implementirati na svim nivoima donošenja odluka”Rodna ravnopravnost je i dalje ogroman izazov. Da li žene imaju iste mogućnosti kao i muškarci? Kakvo je trenutno stanje na Kosovu? Kakav uticaj imaju žene na Kosovu? Šta Evropska unija čini u pravcu poboljšanja položaja žena na ovom podneblju? O tome smo, između ostalog, razgovarali sa Anet Fat Lihić (Annette Fath Lihic), glavnom političkom savetnicom specijalne predstavnice EU na Kosovu Natalije Apostolove. 

zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-treba-implementirati-na-svim-nivoima-donosenja-odluka

Radio Kontakt plus

Radio Kontakt plus: Kako biste ocenili trenutno stanje kada je u pitanju poštovanje ženskih prava na Kosovu?

Annette Fath Lihic: Situacija se polako, ali sigurno poboljšava. Prava promena će doći sa promenom mentaliteta. Srećom, Kosovo ima veoma aktivnu i snažnu mrežu žena.
Zakoni su dobri, ali nedostaje implementacija. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, na primer, treba implementirati na svim nivoima donošenja odluka.

Radio Kontakt plus: Kada je u pitanju položaj žena na Kosovu, šta je ono što je po Vašem mišljenju najlošije, na čemu hitno treba da se radi da bi se takvo stanje promenilo? 

Annette Fath Lihic: Ovde treba spomenuti nasilje u porodici. Nažalost, neke žene su čak izgubile živote! Skloništa su nedovoljno finansirana. Međutim, videli smo da je policija ozbiljno posvećena istrazi slučajeva nasilja u porodici. Takođe se razmatraju ustavni amandmani u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nadalje, implementacija Zakona o rodnoj ravnopravnosti je veoma važna, jer zahteva uravnotežene zastupljenosti polova u svim institucijama, centralno i lokalno.  

Rodna kvota je dobra privremena mera za zastupanje u parlamentu. Zastupljenost žena na ministarskom nivou je veoma loša.

Radio Kontakt plus: Koliko su političke elite i resorne institucije spremne da se suoče sa pitanjem prava žena, ali i poboljšanja položaja žena? 

Annette Fath Lihic: Pravi izazov su političke partije, u kojima žene ne dobijaju isti pristup finansijskim resursima i mogućnostima kao i njihove kolege muškarci.

Radio Kontakt plus: Da li je, prema Vašem mišljenju, dovoljan uticaj žena na Kosovu, u segmentima ekonomije, politike, obrazovanja? Kako promeniti činjenicu da su čelni ljudi, oni koji donose važne odluke uglavnom muškarci? 

Annette Fath Lihic: Ne, uticaj žena nije dovoljan, jer one ne dobijaju iste mogućnosti kao muškarci, da bi imale uticaj.

Žene treba da glasaju za žene. Žene moraju imati veći pristup resursima kako bi pomogle drugim ženama.

Žene moraju biti uzori za druge žene.

Radio Kontakt plus: Iz godine u godinu, odnosno za svaki izborni ciklus, svedoci smo da ni žene ne glasaju za žene, zašto je to tako i kako to promeniti? 

Annette Fath Lihic: Ovo nije potpuno tačno. Žene glasaju za žene, ali ne u zadovoljavajućoj meri. Ženama se ne obezbeđuju isti resursi u političkim strankama, zbog toga im je i teži kontakt sa drugim ženama i muškarcima.

Potrebno nam je više žena uzora, kako bi im žene mogle verovati i videti da mogu napraviti promene.

Radio Kontakt plus: Da li političke partije, žene tretiraju isključivo kao "zadovoljavanje kvota"? 

Annette Fath Lihic: Većina stranaka verovatno da, jer one zaista ne pružaju mogućnosti ženama da budu deo procesa donošenja odluka.

Ovaj mentalitet se polako menja, posebno sa političkim partijama koje pokušavaju da ostvare 50% zastupljenosti u svim strukturama. Još je rano reći da li će uspeti, ali to je pozitivan korak napred.

Radio Kontakt plus: Koliko se kod nas pridaje pažnja segmentu školovanja i obrazovanja žena? 

Annette Fath Lihic: Obrazovanje je veoma važno. Za oba pola moraju postojati jednake mogućnosti u obrazovanju. Nažalost, na Kosovu postoje izazovi sa, na primer, obrazovanjem mladih Romkinja ili žena iz ruralnih područja, čije porodice ne vide važnost obrazovanja.

Radio Kontakt plus: Koliko kosovske institucije poštuju međunarodne konvencije? 

Annette Fath Lihic: Kada su u pitanju prava žena, postoji dobro zakonodavstvo. Ustav upućuje na brojne međunarodne konvencije, kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, prava deteta, itd. Sve su to važni instrumenti za zaštitu ljudskih prava i prava žena.

Postoji inicijativa za izmenu Ustava Kosova, kako bi se uključila Istanbulska konvencija u Ustav Kosova. Ova konvencija opisuje instrumente i mehanizme koji treba da budu uspostavljeni kako bi zaštitili žene od nasilja.

Radio Kontakt plus: Na koji način EU vrši nadgledanje rada institucija, odnosno implementaciju postojećih zakona? Da li i na koji način EU “vrši pritisak” da se ti zakoni u praksi primenjuju? 

Annette Fath Lihic: Svake godine u Izveštaju o zemlji, opisujemo naše prioritete kada su u pitanju različita pitanja ljudskih prava. Ženska prava su veoma važna u ovom pogledu, kao što smo uključili u izveštaj žensko političko učešće i pitanja vezana za nasilje u porodici, samo da navedemo neke od najvažnijih.

Pored toga, naglašavamo važnost prava žena kroz različite intervencije na politickom nivou i lobiramo kroz razne projekte.

Pored toga, Kancelarija EU / EUSR je dužna da godišnje izveštava o sprovođenju Akcionog plana EU za rodnu ravnopravnost II (GAP II).

Kao pozadinu, Evropska komisija je usvojila ovaj zajednički radni dokument, pod nazivom „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: transformacija života devojčica i žena kroz spoljne odnose EU“ u septembru 2015. godine. To se odnosi na sve misije EU širom sveta. Štaviše, to se odnosi na sve politike EU, uključujući razvoj, susedstvo, trgovinu i humanitarnu pomoć, između ostalog. Cilj je da se osigura rodna ravnopravnost u svim spoljnim aktivnostima i odnosima EU. Sve misije EU širom sveta moraju godišnjeda izveštavaju o postignutim rezultatima. Ambasade zemalja članica EU širom sveta takođe izveštavaju o tome.

Radio Kontakt plus: Po Vašoj proceni, koliko kosovsko društvo zaostaje za evropskim standardima kada je u pitanju položaj žena? 

Annette Fath Lihic: Vidimo mnogo razlika unutar Evropske unije. Kosovo i Zapadni Balkan imaju još dug put, ali Kosovo je na pravom putu. Sprovođenje postojećeg zakonodavstva trebalo bi da dovede do bolje situacije na terenu, a posebno i zastupljenosti žena na višim političkim pozicijama.

Emisiju "Žensko pravo" u okviru koje smo obrađivali temu “Rodna ravnopravnost na Kosovu”, poslušajte u sekciji  "Žena plus".


Tagovi:

Povezane vesti
NajčitanijeNajnovije